logo4 logo4
Samacols Recreanten Homepage

Wie zijn wij?

In 1979 begon er bij de leden van het toenmalige schoolsoftbalteam van het College Sancta Maria te Kerkrade West, het idee te leven honk- en softbal in competitieverband te gaan spelen. Na jarenlang lid te zijn geweest van het schoolteam waren we zo enthousiast over de sport dat we ook na het verlaten van de middelbare school, onze sport wilden blijven beoefenen. Vol enthousiasme, af en toe naïef, werd er onder leiding van Martin Wiertz, coach van het schoolsoftbalteam, links en rechts informatie ingewonnen, de KNBSB werd ingeschakeld en tijdens een vergadering werd in november 1979 het besluit genomen: we richten een vereniging op en Op 18 februari 1980 werden de statuten getekend door notaris Oostwegel en het toenmalige bestuur (gem. leeftijd 17 jaar). Hierdoor was de HSC Samacols een feit.

Het sportveld van en achter college Sancta Maria, voorzien van een geweldig houten hutje als kleedaccommodatie, werd onze accommodatie. Na een paar jaar voldeed deze niet meer voor het spelen van een competitie en het sportveld werd door het College in het kader van een verbouwing vernieuwd. Noodgedwongen werd er derhalve besloten dat de dames op Gymnasium Rolduc en de heren op de Groene Long en het veld van de AFCENT gingen trainen en spelen. Dit kwam de sfeer binnen de vereniging echter niet ten goede, hetgeen het bestuur inspireerde bij alle instanties aan te dringen op een eigen accommodatie. Met vereende krachten werden financiële middelen verkregen door zowel leden als bestuur en na enkele jaren van omzwervingen was het zover: de SAMACOLS hadden weer een eigen accommodatie, wederom achter het College Sancta Maria.

De vereniging begon te groeien; vooral veel jongere leden interesseerden zich voor honk- en softbal en we konden zowaar jeugdteams en tweede teams inschrijven voor de competitie. Het vinden van kader is, en zal altijd een (zo niet het) probleem binnen onze sport blijven, maar met enig kunst- en vliegwerk hebben we in de loop der jaren het altijd kunnen oplossen.

Vlak na de eeuwwisseling was er een teruggang in de honk- en softbalsport te bemerken, vooral in de minder bevolkte honk- en softbalgebieden, zoals het hoge Noorden en het Zuiden van het land. Binnen de Parkstad gemeenten bevonden zich twee verenigingen, de Samacols uit Kerkrade en de All Stars uit Heerlen. Beide verenigingen liepen al jaren tegen dezelfde problemen aan en na jaren, toch wel moeizame toenaderingspogingen, zagen beide besturen medio 2003 in dat om te kunnen overleven  een samenwerkingverband een noodzaak was geworden. Na vele gesprekken met elkaar, de KNBSB en beide gemeenten werd uiteindelijk gekozen om te fuseren en op 18 januari 2006 werd deze fusie een feit. Samacols en All Stars hielden op te bestaan en de ASC Parkstad (All stars en Samacols Combinatie) was geboren met als thuisbasis het sportcomplex van All Stars op de Varenbeuk in Heerlen.

Ook de recreanten van de  HSC Samacols, wij dus, maakten de overstap naar de ASC Parkstad. Maar eind 2008, na een onoverkomelijk dispuut met het bestuur over ons tweedaags toernooi, besloten wij om zelfstandig verder te gaan als recreanten team. Als Samacols Recreanten, die enkel en alleen (recreatieve) toernooien/wedstrijden spelen en niet aan de competitie deelnemen, met als jaarlijks hoogtepunt ons eigen tweedaagse internationale Fastpitch Samacols Recreanten Tournament.

 

terug omhoog


© 2010 Grey-owl-101